Το σχολείο μας

 

Το Δημοτικό Σχολείο χτίστηκε το 1964. Σήμερα, λειτουργεί ως Περιφερειακό Δημοτικό Ασγάτας, Βάσας και Σανίδας.

Περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλής χρήσεως, γραφείο διευθυντή και γραφείο δασκάλων, μικρή αίθουσα  για  ειδική εκπαίδευση που μέρος της χρησιμοποιείται και ως ιατρείο, μαγειρείο, δυο αποθήκες.

 

Διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό σχολείου

 

Δημοτικό Σχολείο Ασγάτας - Περιφερειακό
Τάξη Αγόρια Κορίτσια
Α΄ 1 1
Β΄ 2 1
Γ΄ 3 1
Δ΄ 2 1
Ε΄ 0 2
Στ΄ 0 2
Σύνολο 8 8