Προσωπικό

 
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας Επισκέψεις γονέων
Διευθύνουσα Ανθή Παπαϊωάννου

Κάθε Τετάρτη

12:30-13:05

Δασκάλα Ιωάννα Ανδρέου

Κάθε Παρασκευή  

12:30-13:05

Δασκάλα

Χριστιάνα Παναγή 

Κάθε Δευτέρα  

10:05-10:45

 

Το  γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου μας
Γραμματέας Δέσπω  Σιαρρή
Επιστάτρια Κάλλη Φραγκεσκίδου
Μαγείρισσα (ολοήμερο σχολείο) Ερασμία  Χρίστου