Προσωπικό

 
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας
Διευθύνουσα

Παναγιώτα Νικολάου

Δασκάλα

Λάουρα Φυλακτού

Δασκάλα

Έλενα Αγρότου 

Δασκάλα (Ολοήμερο) 

Λουκία Τρίχα 

Δασκάλα (Ολοήμερο)

Λυγία Μανώλη

 

Το  γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου μας
Γραμματέας Δέσπω  Σιαρρή
Επιστάτρια Κάλλη Φραγκεσκίδου
Μαγείρισσα (ολοήμερο σχολείο) Ερασμία  Χρίστου