Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΓΑΤΑΣ

Διέυθυνση: Πολυτεχνείου 19, 4502 Ασγάτα Λεμεσός

Τηλέφωνο: 25632260                    

Τηλεομοιότυπο: 25633390                    

Ηλεκτρονική διεύθυνση: dim-asgata-lem@schools.ac.cy