Ε΄ ΤΑΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2017-2018

http://www.math-play.com/polygon-or-not/polygon-or-not.html

 

https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3546

 

http://www.scootle.edu.au/ec/viewing/L2060/index.html