Δ΄ ΤΑΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2017-2018

 

https://wwwk6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/basetenblocks.html

 

http://www.ictgames.com/abacusInteger.html

 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/FSCompareNumbers.htm

 

http://www.ictgames.com/sasNumberSort/index.html#top

 

http://www.mathsisfun.com/numbers/ordering-game.php

 

http://www.mathsisfun.com/numbers/estimation-game.php

 

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy.html

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=155