Καλωσορίσατε!

Εκ μέρους του προσωπικού και της μαθητικής κοινότητας του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ασγάτας σας καλωσορίζω στον ιστοχώρο του σχολείου μας. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το ιστορικό του σχολείου μας, τη σύνθεση του προσωπικού που το στελεχώνει,τις δραστηριότητες των παιδιών μας, τις δημιουργίες τους, τα προγράμματα και τις δράσεις του σχολείου μας.


Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συναδέλφους και τα παιδιά της σχολικής μονάδας για την ενεργή συμμετοχή τους στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης στη γραμματέα του σχολείου μας κ. Δέσπω  Σιαρρή για τη δική της σημαντική συμβολή στην ενημέρωση του ιστοχώρου.


Καλή πλοήγηση στον ιστοχώρο του σχολείου μας!

Η διευθύνουσα
Ανθή Παπαϊωάννου